Privacy Policy

Kasseilegger.be Comm.V., gevestigd aan Berchemweg 148 9700 Oudenaarde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.kasseilegger.be
Verstraeten Peter
Berchemweg 148 9700 Oudenaarde
0473/44.37.20


Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Kasseilegger.be Comm.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-    Voor- en achternaam
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Kasseilegger.be Comm.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Kasseilegger.be Comm.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 30 dagen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Kasseilegger.be Comm.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kasseilegger.be Comm.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@kasseilegger.be.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Kasseilegger.be Comm.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via peter@kasseilegger.be

 

 

Kasseilegger.be Comm.V.

Verstraeten Peter
Berchemweg 148
9700 Oudenaarde
0473 44 37 20

Wij verzorgen de plaatsing
van kasseien in:

Provincie West-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Henegouwen

Foto van de dag

Kasseien, gelegd door de Kasseilegger-teams.